FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 499,00KR

Är era plastförpackningar ofarliga, är dem biologiskt nedbrytbara och vad betyder återvinningssymbolerna?

Är era plastförpackningar ofarliga, är dem biologiskt nedbrytbara och vad betyder återvinningssymbolerna?

Plasten vi använder till våra produkter är antingen PP eller HDPE. I båda fallen består materialet av långa molekylkedjor av kol och väte. Dessa material kan återanvändas, är helt biologiskt nedbrytbara och om det skulle brännas frigörs bara koldioxid och vatten. Det är overksamma ämnen och reagerar inte med eller påverkar produkterna som de är packade med.

Märk väl att vi aldrig använder PVC eller någon annan form av plast. Ingen av den plast vi använder innehåller ftalsyra i någon form. Det finns tre anledningar till att vi inte använder glasförpackningar. För det första, glas är inte ett tryggt material att använda i bad och dusch eftersom det splittras om det tappas på hårda ytor. För det andra, glas är väldigt tungt och kostbart att transportera och skulle öka kostnaden betydligt på produkterna, helt i onödan. För det tredje är ansträngningen på miljön vid bruk av glas väldigt hög i jämförelse med PP eller HDPE.

Tar man i betraktning den energi som krävs för att producera glas (oavsett återvunnet eller nyproducerat) och även att transportera glas, så innebär det att upp till tre gånger som mycket energi går åt till att göra glasbehållare än plastbehållare. I tillägg är det så att även om glas återvinns så kommer det aldrig att brytas ner och bidrar därmed till sopavfall som förorenar jorden. Sammantaget sett menar vi att vårt val av plast är helt berättigat och vi övervakar och värderar kontinuerligt all utveckling av förpackningar, om och när det sker.

Symbolerna som har tilldelats de olika plasttyperna är mycket onödiga för att själva återvinningsprocessen skall bli genomförd. Följande beskrivning av processen är hämtad från www.wasteonline.org.uk

Mekanisk återvinning av plast refererar till processer som involverar smältning, söndertrasning och eller korning av avfallplast. Plast skall sorteras för mekanisk återvinning. I Storbritannien är för tillfället merparten av sortering mekanisk återvinning gjord av upplärd personal som manuellt sorterar plast av polymertyp och/eller färg. Teknologi håller på att införas för att sortera plast automatiskt, med hjälp av olika tekniker som röntgen, infraröd och nästan infraröd spektroskopi, elektrostatisk och flotation. Efter sortering smälts plasten antingen ner direkt och stöps i ny form eller så smälts det ner efter att ha blivit söndertrasat och gjort om till ett granulat som kallas regranulat.

För närvarande använder vi HDPE (typ 2) för våra flaskor och PP (typ 5) för dem luftfria pumparna. Anledningen till att vi inte skriver ut siffrorna på etiketterna är dels för att det inte är nödvändigt för att underlätta återvinningen och dels i händelse av att plastsammansättningen i förpackningarna ändras i framtiden.