FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 499,00KR

Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Den 25 maj 2018 träder EU:s Allmänna dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen handlar om hur personuppgifter får hanteras och lagras. Här kan du läsa mer om hur Greenpeople.se v/Firtal Web A/S samlar in och hanterar personuppgifter som rör dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för de uppgifter du ger oss eller som vi samlar in när du använder dig av våra tjänster, t ex via vår hemsida, nyhetsbrev, tävlingar, flow e-mails, pushnotiser, popups och dylikt.

1.3 Greenpeople.se v/Firtal Web A/S ("Greenpeople.se", "vår", "oss" eller "vi") är ansvariga för de personuppgifter som du ger oss. Vid frågor rörande vår personuppgiftspolicy ber vi dig skriftligen eller via telefon kontakta vår kundservice. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE, OCH HUR HANTERAR VI DIN PERSONDATA I ENLIGHET MED RÅDANDE LAGSTIFTNING

2.1 När du besöker Greenpeople.se samlar vårt system automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder dig av vår hemsida. Bland den data vårt system registrerar är ingår bl a vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din IP-adress, nätverksplats samt information om din dator, mobil eller surfplatta som gör det möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse och optimera Greenpeople.se:s funktioner, liksom datan används för att kunna utforma relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för vår hantering av din data i samband med besök på hemsidan kan du finna i artikel 6, st 1, led f. i EU:s Allmänna dataskyddsförordning.

2.2 När du anmäler dig till Greenpeople.se:s direkta marknadsföring, t ex på vår Facebooksida, nyhetsbrev, pushnotiser eller dylikt, registrerar vi ditt namn, din e-postadress samt andra frivilliga uppgifter som du själv uppger i samband med att du skriver upp dig. Syftet är att kunna erbjuda dig mer relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för detta står att finna i artikel 6, st 1, led f. i EU:s Allmänna dataskyddsförordning.

2.3 När du handlar en produkt på Greenpeople.se eller kommunicerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter som du själv uppger, t ex ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress samt vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat till oss. Dessa uppgifter registreras dels för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt, och dels administrera och tillgodose din retur- och reklamationsrätt. Uppgifter om köp på vår hemsida samlas dessutom in så att vi ska kunna uppfylla lagliga krav på bokföring och räkenskap. När vi registrerar din IP-adress är det för att Greenpeople.se vill motverka och förhindra bedrägeri. Rättsligt underlag finner du i artikel 6, st 1, led b, c och f i EU:s Allmänna dataskyddsförordning.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Greenpeople.se vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till DHL, PostNord eller annan transportör som hanterar frakt och leverans av de varor som du har handlat hos oss. Om du köper produkter som inte finns på vårt lager kan dina uppgifter i undantagsfall vidarebefordras till tillverkaren som därefter ansvarar för att skicka ut den aktuella varan till dig. Dessa uppgifter utväxlas mellan Green People och transportörpart via Consignor.

3.2Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a teknisk drift och underhåll, förbättringar på hemsidan, insamling av tillstånd att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, pop-ups, relevant marknadsföring samt betygsättning av vår verksamhet och våra produkter, kan ditt namn och e-postadress anförtros dessa. I samband med köp av varor på vår hemsida skickar Trustpilot på vår verksamhets vägnar ut ett e-mail med en inbjudan om att utvärdera och betygsätta våra produkter och vår service. Att lämna ett omdöme är helt valfritt och du kan använda valfritt namn. E-postadressen används sedan för att säkerställa att ett köp på Green People har ägt rum. Om du tackar ja till inbjudan bör du vara uppmärksam på att ansvaret för dina personuppgifter övergår till Trustpilot.

Vi vidarebefordrar ditt namn och e-postadress till bl a följande externa samarbetspartners inom EU:

Trustpilot
Ovan nämnda verksamheter har status som databehandlare, som under våra instruktioner behandlar data som vi är juridiskt ansvariga för. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Green People vägnar har ingått skriftliga avtal med oss där de underlägger sig stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss.

Vissa av våra externa databehandlare, däribland Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Klaviyo Inc., Magento Inc. och Zendesk Inc. är etablerade utanför EU, närmare bestämt i USA. Den trygga överföringen av personuppgifter från EU-länder till USA garanteras genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jmf EU:s Allmänna dataskyddsförordning artikel 45.

3.2.1 Kopia av Google LLC:s certifiering finner du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2 Kopia av Facebook Inc.:s certifiering finner du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.2.3 Kopia av Zendesk Inc.:s certifiering finner du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RNFAA2&status=Active

3.2.4 Kopia av Microsoft Corporations certifiering finner du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För maximal öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insynsrätt

4.2.1 Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften datan tjänar, vilka kategorier av personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas.

4.2.2 Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på support@greenpeople.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta till den e-postadress begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

4.3 Rätten till korrigering

4.3.1 Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.

4.5 Rätten till begränsning av behandling

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, hvis du mener at de opplysningene vi har om deg ikke er korrekte.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar

4.7.1 Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den profilering, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.

4.7.2 Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter som vi företar oss på basis av vårt legitima intresse, jmf punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig begäran till oss på support@greenpeople.se, jmf punkt 4.2.2.

4.9 Rätten att lämna klagomål

4.9.1 Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, per mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon på 08-657 61 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Data som samlats in om din användning av Greenpeople.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, samt din användning av samarbetspartners som t ex Facebook, våra tävlingar, nyhetsbrev, pushnotiser, pop-ups eller dylikt, jmf punkt 2.1, 2.2 och punkt 2.3, kommer efter 2 år antingen raderas eller endast vara tillgänglig i anonymiserad form så att det inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser och pop-ups mm.

5.2 De personuppgifter som vi har samlat in i samband med din användning av Greenpeople.se, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningssätt, leveranssätt, IP-adress, vilka produkter du har handlat och eventuellt returnerat, vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din nätverksplats, information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, samt din användning av samarbetspartners som t ex Facebook, våra tävlingar, nyhetsbrev, pushnotiser, pop-ups eller dylikt, raderas eller anonymiseras när du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav.

5.3 De personuppgifter som vi samlar in i samband med beställningar lagda på Greenpeople.se kommer i regel att raderas eller anonymiseras så att de inte kan spåras tillbaka till dig 3 år efter slutet av det kalenderår vari köpet genomfördes. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser och pop-ups mm. Dina uppgifter kan dock förvaras en längre tid om vi bedömer att det finns legitimt behov att bevara dem, t ex där det är nödvändigt för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska underlag, eller om förvaring av dina uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rådande juridiska krav. Verksamhetens räkenskapsinformation förvaras i 7 år fram till och med räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagens krav.

6. SÄKERHET

6.1 Greenpeople.se v/Firtal Web A/S har genomfört alla rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att dina personuppgifter oavsiktligt eller på olagligt vis förstörs, försvinner, förändras, försämras, missbrukas, offentliggörs eller hamnar i obehörig ägo.

6.2 Det är endast medarbetare med berättigade behov att komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete som har tillgång till din persondata.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Greenpeople.se v/Firtal Web A/S är ansvariga för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida

7.2 Om du vill ta fördel av en eller flera av de rättigheter som återges i punkt 4, eller om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhets personuppgiftspolicy kan du kontakta:

Greenpeople.se
v/ Firtal Web A/S
Møgelhøj 8
8520 Lystrup

Danmark
E-post: support@greenpeople.se

8. FÖRÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1 I händelse av förändringar i vår verksamhets personuppgiftspolicy informeras du om dessa nästa gång du besöker vår hemsida.

9. VERSIONER

9.1 Detta är version 1 av Greenpeople.se v/Firtal Web A/S personuppgiftspolicy, daterat den 08/05/2019